Russland, Ostpreußen, Nordostpreußen, Kaliningradskaja Oblast, Königsberg / Kaliningrad, Befestigungsanlagen, Fort V  König Friedrich Wilhelm III

 

 

Fort V bei Tannenwalde

Nov. 2000 CD07096


Russland, Ostpreußen, Nordostpreußen, Kaliningradskaja Oblast, Königsberg / Kaliningrad, Befestigungsanlagen, Fort V  König Friedrich Wilhelm III

 

 

Kriegsgedenkstätte Fort V bei Tannenwalde

Nov. 2000 CD07095


Russland, Ostpreußen, Nordostpreußen, Kaliningradskaja Oblast, Königsberg / Kaliningrad, Befestigungsanlagen, Fort V  König Friedrich Wilhelm III

 

 

Kriegsgedenkstätte Fort V bei Tannenwalde

Nov. 2000 CD07094


Russland, Ostpreußen, Nordostpreußen, Kaliningradskaja Oblast, Königsberg / Kaliningrad, Befestigungsanlagen, Fort V  König Friedrich Wilhelm III

 

 

Fort V bei Tannenwalde

Nov. 2000 CD07093


Russland, Ostpreußen, Nordostpreußen, Kaliningradskaja Oblast, Königsberg / Kaliningrad, Befestigungsanlagen, Fort V  König Friedrich Wilhelm III

 

 

Fort V bei Tannenwalde

Nov. 2000 CD07092


Russland, Ostpreußen, Nordostpreußen, Kaliningradskaja Oblast, Königsberg / Kaliningrad, Befestigungsanlagen, Fort V

 

 

Fort V bei Tannenwalde

Nov. 2000 CD07091


Russland, Ostpreußen, Nordostpreußen, Kaliningradskaja Oblast, Königsberg / Kaliningrad, Befestigungsanlagen, Fort V  König Friedrich Wilhelm III

 

 

Kriegsgedenkstätte Fort V  mit Gedenkstein bei Tannenwalde.

Nov. 2000 CD07090


Home